Moje wpisy na e-Sochaczew.pl

Andrzej G±siorowski - podziękowania

Andrzej G±siorowski - podziękowania

Szanowni Państwo,chcę podziękować Wam za każdy oddany na mnie głos w wyborach do Rady Miejskiej Sochaczewa. Było ich dużo, ale jednak daleko za mało, aby uzyskać mandat radnego. Doceniam to tym bardziej, że sprawy za którymi się opowiadam, i pogl±dy, które głoszę, nie sprowadzaj± się do obietnic zakupu nowych rzeczy, kładzenia asfaltu…

czytaj więcej »

Andrzej G±siorowski - program wyborczy

Andrzej G±siorowski - program wyborczy

Szanowni Państwo,minęły cztery lata od ostatnich wyborów i muszę szczerze powiedzieć, że nie nosiłem się już z zamiarem kandydowania. Rzeczywisto¶ć samorz±dowa doznała w ci±gu ostatnich o¶miu lat przemian, które oddalaj± j± od prawdziwej samorz±dno¶ci, polegaj±cej w mojej przynajmniej ocenie na nieustannym dialogu obejmuj±cym kwestie samo-rz±dzenia…

czytaj więcej »

 


>